Maģistra darba izstrāde, aizstāvēšana (maģistrs,tālmācība (neklātiene),nepilna laika)
2024 Spring (4. Semester) — MUVxRNTL060, 2024 Spring (4. Semester) — MUVxRNTL080, 2024 Spring (5. Semester) — MUVxRNTL080, 2024 Spring (3. Semester) — MUVxRNTL060,