Maģistra darba izstrāde, aizstāvēsana (maģistrs,tālmācība (neklātiene),nepilna laika)
2023 Fall (3. Semester) — MUVxRNTL060, 2023 Fall (4. Semester) — MUVxRNTL060, 2023 Fall (5. Semester) — MUVxRNTL070, 2023 Fall (4. Semester) — MUVxRNTL080,