Pētnieciskā darba metodoloģija (maģistrs,dienas,pilna laika)