2022 Fall (1. Semester) — BBPxRNTA120, 2022 Fall (1. Semester) — BUVxRNTA160