Konfliktu vadīšana un mediācija organizācijā (bakalaurs,dienas,pilna laika)