2022 Fall (3. Semester) — BEBxRPDA160, 2022 Fall (5. Semester) — ERASMUS 2