Scientific Research and Data Processing Methods (bakalaurs, tālmācība (neklātiene),nepilna laika)
2024 Spring (4. Semester) — BBPxRNTA120,